หน้าหลัก โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

Promotion 7 Promotion 7
ชื่อ:
*
นามสกุล:
*
อีเมล:
*
โทร:
*
โครงการ:
วันที่เข้าชมโครงการ:

รายการโปรโมชั่นของแถม 18 รายการ

 1. ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
 2. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง
 3. ค่าส่วนกลาง
 4. ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ
 5. ค่าติดตั้งไฟฟ้า
 6. ค่าประกันติดตั้งมิเตอร์น้ำ
 7. ค่าประกันติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
 8. เครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU
 9. เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU
 1. โทรทัศน์ Samsung Smart TV40
 2. เครื่องทำน้ำอุ่น Electrolux 3,500 W
 3. เครื่องซักผ้า Electrolux 7.5 kg.
 4. ตู้เย็น Electrolux 7.5Q
 5. Gift Voucher Home pro
 6. Gift Voucher SB Furniture
 7. Cash back
 8. ส่วนลดวันโอนกรรมสิทธิ์

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่จองและทำสัญญาซื้อบ้านจากโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรม
” อารียา เปลือยสเปคโชว์ พร้อมของแถม 18 รายการ ” ของ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ และ/หรือบริษัทในเครือ ภายในวันที่ 28 เม.ย. 61 – 24 มิ.ย. 61
และรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ซึ่งลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในระยะเวลาดังกล่าว จะได้รับสิทธิพิเศษเป็นของแถม จำนวน 18 รายการ

 

ลูกค้าจะได้รับมอบของแถมจำนวน 18 รายการ ภายใน 180 วันนับแต่วันที่รับโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่ลูกค้าทำการซื้อตามวิธีการที่บริษัทกำหนด
โดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานขายโครงการที่ทำการซื้อ หรือที่เบอร์โทร 1797 หรือตามที่บริษัทกำหนด

 

รายชื่อโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ / เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนฯ 2 / เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-รามอินทรา 2 / เดอะ คัลเลอร์ส รังสิต-คลอง 4 /
เดอะคัลเลอร์ส มิกซ์ รังสิต-วงแหวน / เดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ / เดอะ คัลเลอร์ส วงแหวน-ราชพฤกษ์ / เดอะคัลเลอร์ส พรีเมียม วงแหวน-ราชพฤกษ์ /
เดอะคัลเลอร์ส พรีเมียม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ / อารียา โคโม่ วงแหวน-รามอินทรา / อารียา เมทโทร เกษตร-นวมินทร์ / เดอะ วิลเลจ บางนา-วงแหวนฯ 2 /
เดอะ วิลเลจ รังสิต-วงแหวน / เดอะ วิลเลจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ / เดอะ วิลเลจ คอทเทจ กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ / อารียา บริกก์ รังสิต-คลอง 4 /
อารียา บริกก์ บางนา-วงแหวนฯ 2 /เดอะ เพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ / อารียา โคโม่ วงแหวน-ราชพฤกษ์ หากลูกค้าไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ทั้งนี้รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน แก้ไข เปลี่ยนมือให้กับผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน เงินทอน หรือนำไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงอื่นหรือห้องชุดอื่น
หรือโครงการอื่นๆ ของบริษัท หรือบริษัทในเครือนอกเหนือจากที่ทางบริษัทกำหนดได้

 

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการที่เข้าร่วมรายการ หรือเบอร์โทร 1797