SUSTAINABLE NEWS

SUSTAINABLE NEWS

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ร่วมสร้างพื้นที่ สีเขียวให้กรุงเทพฯ_2 _dup _dup

คุณวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แก่ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2555

SHARE